NanoCap slutför och ingår avtal att avyttra W & IT SolutionsStockholm 2022-11-02

NanoCap slutför och ingår avtal om att avyttra W & IT Solutions AB (“W&IT”) till Partytajm International AB (“Partytajm”) i linje med tidigare kommunikation. Avtalet är villkorat av extra bolagsstämma i parterna. Kallelse kommer att kommuniceras inom kort.

Se tidigare pressmeddelande för fullständig information 2022-10-30: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=87786

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.