Kommunike extra bolagsstämmaStockholm 2022-11-22

Idag höll NanoCap Group AB (publ) extra bolagsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande beslut fattades.

· Stämman beslutade att avyttra W & IT Solutions till Partytajm International

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.