VD-uppdateringStockholm 2022-05-31

Det är med glädje och entusiasm som jag tillträtt som verkställande direktör för NanoCap Group. Arbetstempot är högt och samtliga medarbetare drar sitt strå till stacken, för vi alla är medvetna om vad som krävs. I tider som dessa är det hårt arbete och god kostnadskontroll som kommer skapa möjligheter för oss idag - och i framtiden. 

NanoCaps tillvägagångssätt har sedan grundandet definierats av långsiktighet där vi har som riktmärke att långsiktigt äga mellan 10-20 procent i våra innehav. Vi har som ambition att tillsammans med våra innehav skapa de bästa förutsättningarna för utveckling samt lönsam tillväxt. Vi har idag en bred och diversifierad portfölj, varav tre innehav som jag vill belysa:

M.O.B.A Network. M.O.B.A förvärvar, utvecklar och driver globala communities inom gaming och e-sport, noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

CGIT som levererar IT-infrastruktur, drift och molntjänster med fokus på AI, noterat på Spotlight Stock Market.

HUBSO Group som bl.a erbjuder e-handelslösningar för influencers som vill skapa sina egna varumärken, också noterat på Spotlight Stock Market. 

NanoCaps samlade värde på enbart dessa tre innehav uppgår idag till ca 198 MSEK baserat på *stängningskurser 2022-05-30. Vi har idag totalt 16 innehav varav 11 är noterade. 

Våra onoterade dotterbolag fortsätter att ta kliv framåt och utvecklas i rätt riktning. Glädjande är även att vårt långsiktiga transformeringsarbete mot att expandera till IT-sektorn har börjat ta form efter genomfört förvärv av MyFirstApp Ltd. MyFirstApp är verksamma inom EdTech och har idag en diversifierad produktportfölj av applikationer fördelat på App Store och Google Play.

Framledes kommer vi fortsätta fokusera på investeringar inom segmentet tillväxtbolag, jobba aktivt med våra dotterbolag samt sondera marknaden inom området SaaS-applikationer för e-handel där vi ser att marknaden för dessa växer kraftigt.

*M.O.B.A - kurs 30 kronor

*CGIT - kurs 106 kronor

*HUBSO - kurs 0,82 kronor

//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.