Investor Relations

Press Releases

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock Contact
2022-05-25

Kommunike årsstämma NanoCap Group

Idag 2022-05-25 höll NanoCap Group AB (publ) årsstämma. ...

Read more
2022-05-18

NanoCap Group tillsätter ny verkställande direktör

Read more
2022-05-18

Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB

Vi befinner oss fortsatt i en svår tid där framtiden är mycket svår att sia om, därför är det...

Read more
2022-05-06

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-05-03

NanoCap Group AB substansvärde för april 2022 - kr / aktie

Stockholm, 2022-05-03.NanoCaps- utveckling substansvärde* 2022-04-30 257 MSEK 62 sek per aktie. 202...

Read more
2022-04-25

NanoCap - årsredovisning komplettering

Årsredovisning med revisionbeträtterlse...

Read more
2022-04-25

NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021

Stockholm 2022-04-25. Se bilaga för årsredovisning för 2021....

Read more
2022-04-21

Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)

Stockholm 2021-04-21. Aktieägarna i NanoCap Group AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till år...

Read more
2022-04-07

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag mars 2022

Stockholm 2022-04-07...

Read more
2022-04-05

NanoCap Group AB substansvärde för mars 2022 - 74 kr / aktie

Stockholm, 2022-04-05...

Read more
2022-03-24

NanoCap ska inleda investeringar inom nytt specifikt område; SaaS-applikationer för e-handel

NanoCap har identifeirat ett nytt investringsområde. Det avser investeringar av delar eller hela bo...

Read more
2022-03-08

NanoCap Group AB lämnar substansvärde för februari 2022

Stockholm, 2022-03-08...

Read more
2022-03-07

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag februari 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-02-24

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 - förestår utdelning 0,25 kr per aktie

Härmed publicerar NanoCap Group sin bokuslutkommunike för 2021 samt styrelsens förslag till utdel...

Read more
2022-02-11

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag januari 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-01-11

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag december 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-01-11

NanoCap lämnar substansvärde för utgången av 2021 (december), upp 55 %, samt uppdatering inför 2022

Substansvärdet ökade med 54 % under 2021. ...

Read more
2022-01-07

NanoCap lämnar uppdatering kring informationsgivning

NancoCap kommer fortsättningsvis utöver regulatoriska pressmeddelanden kontinuerligt informera om ...

Read more
2022-01-05

NanoCap Group AB kommenterar inför extra stämma i Ecore Group AB

Innehavet; Ecore Group AB genomförde en företrädesemission under april 2021 då bolgets aktie ble...

Read more
2022-01-04

NanoCap Group AB avseende Ecore Group AB

NanoCaps innehav, Ecore Group AB har kallat till extrastämma 2022-01-05. Stämman ska avhandla val...

Read more
2021-12-28

NanoCap lämnar lägesuppdatering inför 2022

2021 närmar sig sitt slut och vi har under året skapat en starkare plattform att arbeta från. En ...

Read more
2021-12-10

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2021-12-10

NanoCap Group AB information om avyttring av aktier

Enligt Spotlights regelverk ska bolag informera när man passerar “ägergränsen” 15 % av kapita...

Read more
2021-12-07

NanoCap:s substansvärde nov 2021 2021: 77 kr/aktie

NanoCaps- utveckling substansvärde...

Read more
2021-11-30

Bolaget handlas från idag med namnet NanoCap Group AB (publ)

Bolaget handlas från idag under namnet kortnamnet NanoCap. Bolagets fullständiga namn är: NanoCa...

Read more
2021-11-26

Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål

Stockholm 2021-11-26 Bilagt finns fulltändigt fullständig rapport. VD ord med justerade långsikt...

Read more
2021-11-22

NanoCap Group AB (publ) registrerat hos Bolagsverket

Stockholm 2021-11-22 Bolagsverket registrerade idag formellt firmanamnet; NanoCap Group AB (publ). N...

Read more
2021-11-19

NANO:s dotterbolag fortsätter sitt omstruktureringsarbete

Stockholm 2021-11-19 NANO:s dotterbolag W & IT Solutions Group AB (W&IT) fortsätter sitt omstruktur...

Read more
2021-11-11

Kommunike extra stämma NanoCap Group AB (publ)

Stockholm 2021-11-11 Idag 2021-11-11 höll NanoCap Group AB (publ) (nya namnet). Samtliga beslut var...

Read more
2021-11-10

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2021

Stockholm 2021-11-10 NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej not...

Read more
2021-11-08

NEVI:s substansvärde okt 2021: 91 kr/aktie

Stockholm 2021-11-08 NEVI- utveckling substansvärde* 2021-10-31 380 MSEK 91 sek per aktie 2021-09-3...

Read more
2021-10-08

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september

Stockholm 2021-10-08 NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej not...

Read more
2021-10-04

Kallelse till extra stämma

Stockholm 2021-10-04 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kall...

Read more
2021-10-04

NEVI:s substansvärde sep 2021 2021: 82 kr/aktie

Stockholm 2021-10-04   NEVI- utveckling substansvärde*   2021-09-30 339 MSEK 82 sek per aktie...

Read more
2021-09-29

Styrelsen kommer kalla till extra stämma

Stockholm 2021-09-29 Styrelsen har beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämman för beslu...

Read more
2021-09-15

NEVIs tecknar samtliga teckningsoptioner (TO1) i Mandel Design AB

Stockholm 2021-09-15 NEVI har idag tecknat sig för samtliga sina teckningsoptioner av serie TO1 i M...

Read more
2021-09-06

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2021

Stockholm 2021-09-06   NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de e...

Read more
2021-09-02

NEVI:s substansvärde augusti 2021: 88 kr/aktie, breddar investeringspektrat

Stockholm 2021-09-02 NEVI- utveckling substansvärde*2021-08 -31 364  MSEK 88 sek per aktie2021-07-...

Read more
2021-08-27

NEVI - delårsrapport 2 för 2021

Stockholm 2021-08-27 Fullständig rapport fins bilagd.  VD har ordet Kära aktieägare,  Substa...

Read more
2021-08-27

FÖRTYDLIGANDE - NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group

Stockholm 2021-08-27 NEVI, via dotterbolag AB NEVISWE (559038-2577) har idag förvärvat 22 000 akti...

Read more
2021-08-26

NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group

Stockholm 2021-08-26   NEVI har idag förvärvat 22 000 aktier av serie B i Empir Group och äger...

Read more
2021-08-11

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2021

Stockholm 2021-08-11 NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej no...

Read more
2021-08-11

NEVI:s substansvärde juli 2021: 75 kr/aktie

Stockholm 2021-08-11   NEVI- utveckling substansvärde* 2021-07-31 310 MSEK 75 sek per aktie2021...

Read more
2021-07-08

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2021

Stockholm 2021-07-08 NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej not...

Read more
2021-07-07

NEVI flaggning i Hubso

Stockholm 2021-07-07   NEVI har sålt 13 000 000 aktier (á 1,45) i Hubso Group AB.  Innehav ef...

Read more
2021-07-05

NEVI:s substansvärde juni 2021: 64 kr/aktie

Stockholm 2021-07-05   Substansvärde juni 2021 uppgick till 64 sek per aktie.   NEVI- utveckl...

Read more
2021-06-10

New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning

Stockholm 2021-06-10    Mandel Design har genomfört en riktad emission och därmed har NEVI:s a...

Read more
2021-06-08

NEVI:s substansvärde maj 2021: 68 kr/aktie

Stockholm 2021-06-08   Substansvärde 2021-05-31 uppgick till 68 sek per aktie.     NEVI- utv...

Read more
2021-06-07

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2021 - åter tillväxt

Stockholm 2021-06-04 NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej not...

Read more
2021-05-27

Kommunike årsstämma - beslut om utdelning

Stockholm 2021-05-27 Idag 2021-05-27 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Samtliga...

Read more
2021-05-26

NEVIs uppdaterar om innehav, innehav Mediacle rapporterar starkt

Stockholm 2021-05-26 NEVI fortsätter utveckla portföljbolagen och vi skrivande stund har NEVI 14 i...

Read more
2021-05-20

NEVI avser tilläggsinvestera

Stockholm 2021-05-20 Igår annonserade innehavet MOBA förvärvet av Magic Find och i samband med de...

Read more
2021-05-20

Delårsrapport ett 2021

Stockholm 2021-05-20 Fullständig rapport finns bilagd.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2021-05-17

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2021 - ökning

Stockholm 2021-05-17 NEVI koncernen har erhållit preliminära omsättningssiffror för april 2021. ...

Read more
2021-05-04

Årsredovisning för 2020

Stockholm 2021-05-04 Bilagt finns årsredovisning för 2020.   //   För mer information, konta...

Read more
2021-05-04

NEVI:s substansvärde april 2021: 81 kr/aktie - ökning 50 % under 2021

Stockholm 2021-05-04   Substansvärde 2021-04-30 uppgick till 81 sek per aktie.     NEVI- utv...

Read more
2021-04-26

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Stockholm 2021-04-26 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kall...

Read more
2021-04-26

NEVIs utdelning 0,38 öre per aktie

Stockholm 2021-04-26 Styrelsen för NEVI beslutar att att lämna förslag om att dela ut 0,38 kr per...

Read more
2021-04-23

NEVI tilläggsinvesterar i befintligt innehav

Stockholm 2021-04-23 NEVIs har idag, i enlighet med publicerat IM, tecknat sig för 2 152 624 UR vi...

Read more
2021-04-15

NEVIs reviderar upp utdelningsförslag - extra utdelning - 0,125 - total 0,375 kr per aktie

Stockholm 2021-04-15   NEVI har långsiktigt byggt en stark finansiell ställning och har nu en try...

Read more
2021-04-12

NEVIs innehav JS Security godkänt för notering

Stockholm 2021-04-12 NEVIs innehav JS Security är godkänt för notering på Spotlight Stock Market...

Read more
2021-04-12

NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2021 - ökning 5,4 %

Stockholm 2021-04-12 Den preliminära omsättningen för första kvartalet 2021 uppgår till 11,7 MS...

Read more
2021-04-08

NEVI:s substansvärde mars 2021 67,55 kr - under perioden lämnade NEVI två innehav

Stockholm 2021-04-08 Substansvärde 2021-03-31 uppgick till 67,55 sek per aktie.  NEVI- utveckling ...

Read more
2021-03-15

NEVI ökar innehav i CGIT och flaggar upp

Stockholm 2021-03-15 NEVI förvärvat aktier i CGIT och äger 272160 aktier.Motsvarande 10,99 % av r...

Read more
2021-03-08

Korrigering - Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari

Read more
2021-03-08

Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari

Stockholm 2021-03-08 NEVI fortsätter arbete med de onoterade dotterbolagen. Under februari uppgick ...

Read more
2021-03-05

NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security

Stockholm 2021-03-05 NEVIs innehav JS Security fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Bolaget ...

Read more
2021-03-03

NEVI:s substansvärde februari 2021 64,50 kr - ökning med 74,3 % över 12 månader

Stockholm 2020-03-03 Substansvärde 2021-02-28 uppgick till 64,50 sek per aktie. Under februari ök...

Read more
2021-02-26

Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 2020-02-26 Fullständig rapport fin bilagd. VD har ordet: Vid vår summering av 2020 känn...

Read more
2021-02-16

NEVIs styrelse framlägger förslag om utdelning

Stockholm 2021-02-16 NEVI har långsiktigt byggt en stark finansiell ställning med en stabil balans...

Read more
2021-02-16

Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen visar fin tillväxt

Stockholm 2021-02-16 NEVI fortsätter att, vid sidan av arbetet med den noterade portföljen, även ...

Read more
2021-02-04

NEVI slutamorterar lån, 6,00 MSEK - skuldfri

Stockholm 2021-02-04 NEVI har idag amorterat 6,00 MSEK och har efter amorteringen inga externa lån....

Read more
2021-02-04

NEVI:s substansvärde ökar, uppgår till 54,37 sek per aktie, ökning med 36 % över tolv månader

Stockholm 2021-02-04 NEVI fortsätter den dynamiska om-allokeringen av bolagets tillgångar med syft...

Read more
2021-02-02

NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal fyra 2020

Stockholm 2021-02-02 Den preliminära omsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgår till 12,3 MS...

Read more
2021-01-29

New Equity Venture Int. ingår lock-up med avseende innehav Game Chest Group

Stockholm 2021-01-29 NEVI har i och med försäljningen av aktier ingått ett lock up-avtal  med GC...

Read more
2021-01-29

Uppdatering - New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group

Stockholm 2021-01-29 Korrigering innehav efter försäljning. New Equity Venture Int. (NEVI) har ut...

Read more
2021-01-29

New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group

Stockholm 2021-01-29 New Equity Venture Int. (NEVI) har utanför marknaden sålt 1 750 000 aktier i ...

Read more
2021-01-12

NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie ökning med 35,9 % ökning 2020

Stockholm 2021-01-12 Substansvärde 2020-12-31 uppgick till 53 sek per aktie, 2019-12-31 uppgick su...

Read more
2021-01-04

New Equity Ventures innehav per 2020-12-31

Stockholm 2021-01-04   NEVIs innehav samt antal aktier per innehav 2020-12-31.       Innehav:...

Read more
2020-12-30

NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - Bolaget tilldelas miljöcertifikat från GleSYS AB

Stockholm 2020-12-30 NEVI har informerats om att innehavet JS Security fortsätter utvecklingen i r...

Read more
2020-12-17

NEVI summerar året och belyser innehavet MOBA

Stockholm 2020-12-17 NEVI har under 2020 tagit stora steg och ökat substansvärdet från 40 till 53...

Read more
2020-12-14

Korrigerad: New Equity Ventures amorterar 3,00 MSEK

Stockholm 2020-12-14    Ska var finansieringskostnader. NEVI har idag amorterat ytterligare 3,00...

Read more
2020-12-14

New Equity Ventures amoterar 3,00 MSEK

Stockholm 2020-12-14 NEVI har idag amorterat ytterligare 3,00 MSEK, detta i linje med att minska bol...

Read more
2020-12-03

NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie, 1:a jan 2020 40 sek per aktie

Stockholm 2020-12-03 Substansvärde 2020-11-30 uppgick till 53 sek per aktie, 2020-01-01 uppgick su...

Read more
2020-11-23

New Equity Venture Int. amorterar på lån

Stockholm 2020-11-23 New Equity Venture Int. (NEVI) strävar efter maximal värdetillväxt. En del i...

Read more
2020-11-20

NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - ny order till större advokatbyrå

Read more
2020-11-17

Delårsrapport tre 2020 - vinst och ökad tillväxt

Stockholm 2020-11-17 Rapporten finns i sin helthet bilagd. Kära aktieägare,  När jag skriver det...

Read more
2020-11-16

Flytt av datum för rapport avseende kvartal tre 2020

Stockholm, 2020-11-16 NEVI kommer publicera rapporten för kvartal tre 2020 den 17 november 2020 ist...

Read more
2020-11-06

NEVI: substansvärdet ökade till 55 sek per aktie

NEVIs substansvärde 2020-10-31 uppgick till 235 MSEK.  Under årets första 10 månader har substa...

Read more
2020-11-02

NEVI uppdaterar om kapitalstruktur, amoterar lån 2,00 MSEK

Stockholm 2020-11-02 En del i NEVIs strategi för värdetillväxt är att kontinuerligt utveckla bol...

Read more
2020-10-26

New Equity Ventures informerar om cyber-säkerhetsbolaget JS Security

NEVIs innehav JS Security Technologies Group AB (JS) arbetar aktivt för en notering med förväntad...

Read more
2020-10-14

NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning, tillväxt 21 % från kvartal två

Stockholm 2020-10-14 Vi är glada att kunna presentera en ökad omsättning och tillväxt om 21 % i ...

Read more
2020-10-05

New Equity Ventures substansvärde: 55 sek per aktier - sep 2020

Substansvärde 2020-09-30 uppgick till 229 MSEK, 55 sek per aktie. Stockholm 2020-10-05  NEVI- utve...

Read more
2020-09-02

New Equity Ventures substansvärde: 57 sek per aktier - augusti 2020

Stockholm 2020-09-02 NEVIs substansvärde 2020-08-31 uppgick till 237 MSEK. NEVI- utveckling substa...

Read more
2020-08-25

Delårsrapport två 2020 för NEVI

Stockholm 2020-08-25 Fullständig rapport finns bilagd.  Då färdigställandet av rapporten gått ...

Read more
2020-08-06

New Equity Ventures substansvärde juli 2020

Stockholm 2020-08-06   NEVIs substansvärde 2020-07-31 uppgick till 234 MSEK. NEVI- utveckling s...

Read more
2020-07-30

NEVI lämnar uppdatering avseende preliminärt resultat för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-30 Som tidigare presenterats kommer den preliminära försäljningen för kvartal ...

Read more
2020-07-29

New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering, nya kund till JS Security Tech

Stockholm 2020-07-29 Vi börjar med att berätta att vårt senaste tillskott av innehav; JS Security...

Read more
2020-07-15

New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-15 Den preliminära försäljningen uppgick under kvartalet till 9,5 MSEK, försä...

Read more
2020-07-08

NEVIs innehav JS Security Technologies tar första order, med mera

Stockholm 2020-07-08 JS Security Technologies, NEVIs senaste investering utvecklas enligt plan och ...

Read more
2020-07-06

New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde juni 2020

Stockholm 2020-07-06   NEVIs substansvärde 2020-06-30 uppgick till 206 MSEK. NEVI- utveckling s...

Read more
2020-06-29

New Equity Ventures uppdaterar kring kapitalstruktur, amoterar lån

Stockholm 2020-06-29 En del i NEVIs strategi och värdeökande aktiviteter genomför bolaget kontinu...

Read more
2020-06-18

Flaggning

Stockholm 2020-06-18 NEVI ökar sitt ägande i GOGO Lead Tech AB efter beslutad riktad kvittningsem...

Read more
2020-06-17

Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB

Idag 2020-06-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut f...

Read more
2020-06-04

Flaggning

Stockholm 2020-06-04 NEVI har idag meddelats att Gerhard Dal äger 509 361 aktier i bolaget, vilket...

Read more
2020-06-04

New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde maj 2020

Stockholm 2020-06-04 NEVIs substansvärde 2020-05-31 uppgick till 215 MSEK. NEVI- utveckling substan...

Read more
2020-05-29

NEVI:s helägda dotterbolag tillträder JS Security Technologies AB

Stockholm 2020-05-29  NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB har idag tillträtt fö...

Read more
2020-05-28

Delårsrapport ett 2020

Stockholm 2020-05-28   Fullständig rapport finns bilgad.  VD har ordet Jag, mina medarbetare o...

Read more
2020-05-27

New Equity Ventures Internationals ABs flaggning iApotek

Read more
2020-05-27

Årsredovisning för 2019

Read more
2020-05-11

Flytt av datum för rapport avseende kvartal ett 2020

Stockholm, 2020-05-11 NEVI kommer publicera rapporten för kvartal ett 2020 den 28 maj 2020 iställe...

Read more
2020-05-07

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Stockholm 2020-05-07 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kalla...

Read more
2020-05-04

New Equity Ventures substansvärde april 2020

Stockholm 2020-05-04   NEVIs substansvärde 2020-04-30 uppgick till 202 MSEK. NEVI- utveckling s...

Read more
2020-04-29

New Equity Venture Int. AB helägda dotterbolag förvärvar JS Security Technologies AB

Stockholm 2020-04-29 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB (“Köparen”) har idag...

Read more
2020-04-15

NEVI slutför försäljningen av HUBSO

Stockholm 2020-04-15 I relation till tidigare kommunicerat 2020-03-13 har New Equity Venture Intern...

Read more
2020-04-14

New Equity Ventures substansvärde mars 2020

Stockholm 2020-04-14 NEVIs substansvärde 2020-03-31 uppgick till 165 MSEK. NEVI- utveckling substan...

Read more
2020-04-08

Komplettering - New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020

Stockholm 2020-04-08 NEVI koncernen har erhållit omsättningssiffror från NEVIs dotterbolag (vilke...

Read more
2020-04-08

New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020

Stockholm 2020-04-08 NEVI har erhållit omsättningssiffror från NEVIs dotterbolag och det prelimin...

Read more
2020-04-03

New Equity Venture International flyttar fram årsstämman

Stockholm 2020-04-03 Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruse...

Read more
2020-04-02

Uppdatering kring in-house projekt Smallroom

Stockholm 2020-04-02 NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn, som genom...

Read more
2020-03-30

New Equity Ventures International AB lämnar nyhetsbrev och uppdatering med anledning av COVID-19

Stockholm 2020-03-30 Under dessa tider är det av än större vikt att kommunicera och informera akt...

Read more
2020-03-17

New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering med anledning av COVID-19

Stockholm 2020-03-17   I dessa tider måste NEVI som bolag och organisation ta sitt ansvar och NE...

Read more
2020-03-13

NEVI ingår avtal om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-13 I relation till tidigare kommunicerat 2020-03-04 har New Equity Venture Intern...

Read more
2020-03-12

New Equity Ventures Internationals ABs flaggning iApotek

Stockholm 2020-03-12   NEVI har sålt 1 500 000 aktier i iApotek. Innehav innan: 6 277 289 (31 %...

Read more
2020-03-04

NEVI ingår LOI om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-04 NEVI har idag ingått avsiktsförklaring (LOI) med Orgo Tech AB (publ) (“Org...

Read more
2020-03-04

Dotterbolaget W&IT Solutions Group AB får rätt även i hovrätten 2020-03-04

Stockholm 2020-03-04 Hovrätten i Stockholm fastställde idag tingsrättens tidigare dom rörande t...

Read more
2020-03-03

New Equity Ventures substansvärde februari 2020

Stockholm 2020-03-03 NEVIs substansvärde 2020-02-29 uppgick till 153 MSEK. NEVI- utveckling subst...

Read more
2020-02-26

NEVI:s in-house projekt förvärvar e-handelsbolaget Smallroom Sverige AB

Stockholm 2020-02-26 NEVI:s dotterbolag, (“Köparen”), verksamma inom e-handel med inriktning ...

Read more
2020-02-24

Uppdatering kring in-house projekt

Stockholm 2020-02-24 NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn har idag m...

Read more
2020-02-20

Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Komplettering avseende saknad MAR-etikett i "word version".  Fullständig ra...

Read more
2020-02-20

NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gåt...

Read more
2020-02-11

New Equity Ventures substansvärde januari 2020

Stockholm 2020-02-11   NEVIs substansvärde 2020-01-31 uppgick till 166 MSEK. NEVI- utveckling su...

Read more
2020-01-27

Uppdatering kring nytt in-house projekt

Stockholm 2020-01-27 NEVI:S nya in-house (87,5 %) projekt inom e-handel med inriktning sortiment; b...

Read more
2020-01-20

NEVI uppdaterar kring kapitalstrukturen

Stockholm 2020-01-20 Som en del i NEVIs strategi och värdeökande aktiviteter genomför bolaget kon...

Read more
2020-01-10

New Equity Ventures substansvärde december 2019

Stockholm 2020-01-10 NEVIs substansvärde 2019-12-31 uppgick till 203 MSEK. NEVI- utveckling subst...

Read more
2019-12-19

NEVI amorterar lån

Stockholm, 2019-12-19 NEVI har idag återbetalt det lån plus ränta som togs 2019-01-15.  Lånet u...

Read more
2019-12-17

NEVI uppdaterar avseende ingångna LOI

Read more
2019-12-10

NEVI: nyhetsbrev kring kommande noteringar och onoterade innehav

Stockholm, 2019-12-10 Under avslutningen av året noteras två av våra innehav: MOBA & GOGO.  ...

Read more
2019-12-10

New Equity Ventures substansvärde för november 2019

Stockholm 2019-12-10 NEVIs substansvärde 2019-11-30 uppgick till 203 MSEK (49 kr/aktie). NEVI- ut...

Read more
2019-12-06

NEVI:s dotterbolag tillträder förvärvet av Mandel Design

Stockholm 2019-12-06 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har idag tillträtt för...

Read more
2019-12-06

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ingånga LOI samt övrig information

Stockholm, 2019-12-06 Med en månad kvar av 2019 kan vi konstatera året utvecklat väl och våra u...

Read more
2019-12-04

NEVI:s dotterbolag förvärvar Mandel Design

Stockholm 2019-12-04 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har ingått avtal med Al...

Read more
2019-12-02

NEVI uppdaterar om två kommande noteringar i december

Stockholm 2019-12-02 2019 löper mot sitt slut och årets december bjuder på åtminstone två spä...

Read more
2019-11-20

NEVI uppdaterar om andel i innehavet GOGO

2019-11-20 Igår gårdagens nyhetsbrev skrev NEVI att innehavet i GOGO motsvarar cirka 63 % ägande...

Read more
2019-11-19

NEVI uppdaterar avseende innehaven MOBA och GOGO

2019-11-19 NEVIs innehav M.O.B.A. Network AB har erhållit villkorat godkännande för notering på...

Read more
2019-11-15

New Equity Ventures VD Thomas Jansson uppdaterar, November 2019

Stockholm, 2019-11-15 Med lämnad rapport för de inledande tre kvartalen och genomförd emission t...

Read more
2019-11-13

Delårsrapport tre för 2019

Stockholm 2019-11-13 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gåt...

Read more
2019-11-12

New Equity Ventures substansvärde för oktober 2019

Stockholm 2019-11-12 NEVIs substansvärde 2019-10-31 uppgick till 202 MSEK (49 kr/aktie). Antal ak...

Read more
2019-11-06

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om innehav m.m.

2019-11-06 NEVI har idag mottagit information om att M.O.B.A Network AB (https://wearemoba.com/) (...

Read more
2019-10-30

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav Stockholm, 2019-10-30  ...

Read more
2019-10-28

NEVIs dotterbolag har ingått LOI om investering i SaaS-plattform inom Social Shopping

Stockholm, 2019-10-28 Ett till NEVI helägt dotterbolag, har ingått Letter of Intent (ej bindande)...

Read more
2019-10-22

Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat NEVI:s företrädesemission. Sista dag för handel med BTA är den...

Read more
2019-10-21

NEVIs VD Thomas Jansson meddelar om nytt in-house projekt och tilläggsinvestering

Stockholm, 2019-10-21 NEVI har beslutat att påbörja ett nytt in-house projekt. Projektet kommer i...

Read more
2019-10-16

NEVIs dotterbolag har ingått LOI för investering

Stockholm, 2019-10-16  NEVIs helägda dotterbolag New Equity Venture V AB har ingått Letter of In...

Read more
2019-10-14

NEVI rapporterar om flaggning i New Equity Venture

Stockholm 2019-10-14 Bolaget har fått information om att Lena Månsson har sålt 378 000 st aktier...

Read more
2019-10-09

NEVIs VD Thomas Jansson lämnar slutgiltig resultat av genomförd emission

Stockholm, 2019-10-09 Den avslutade företrädesemission tecknades enligt följande: Totalt tecknad...

Read more
2019-10-09

NEVI:s VD Thomas Jansson lämnar substansvärde för september 2019

Stockholm 2019-10-09 Bolagets substansvärde 2019-09-30 uppgick till 63 SEK per aktie i jämförels...

Read more
2019-10-08

New Equity Venture VD Thomas Jansson lämnar besked om teckning i genomförd emission

Stockholm, 2019-10-08 NEVI har erhållit besked om teckning i den genomförda företrädesemission ...

Read more
2019-10-07

New Equity Venture VD Thomas Jansson uppdaterar, allmän info om innehavet HUBSO

Stockholm, 2019-10-07  NEVI har av innehavet HUBSO:s VD erhållit information om att HUBSO utveckl...

Read more
2019-10-07

New Equity Venture VD Thomas Jansson meddelar om sista dag för teckning i emission

Stockholm, 2019-10-07 Idag är sista dag för teckning i NEVIs pågående företrädesemission. Vid...

Read more
2019-10-03

New Equity Venture:s VD Thomas Jansson lämnar uppdatering om portföljen

Stockholm, 2019-10-03 NEVI arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra portföljen enlig...

Read more
2019-09-26

New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar

Stockholm, 2019-09-26 Under senaste halvåret, och under tiden sedan jag åter tillträdde som VD h...

Read more
2019-09-23

NEVI:s företrädesemission inleds

Stockholm, 2019-09-23 Idag 2019-09-23 inleds bolagets kommunicerade företrädesemission.  Teckni...

Read more
2019-09-18

Lägesuppdatering NEVI september 2019 inför företrädesemission

Stockholm, 2019-09-18 NEVI förbereder i skrivande stund bolagets förestående företrädesemissio...

Read more
2019-09-12

NEVI har lämnat innehav

2019-09-12 NEVI har avyttrat hela innehavet, (200 010 aktier motsvarande ca 4 % av bolaget) i Aerow...

Read more
2019-09-06

New Equity Ventures substansvärde för augusti 2019

Stockholm 2019-09-06 Bolagets substansvärde 2019-08-31 uppgick till 65 SEK per aktie.     NEV...

Read more
2019-09-05

New Equity Venture Int genomför företrädesemission, grundläggande villkor i emissionen

Stockholm, 2019-09-05 NEVI presenterade 2019-09-03 att bolaget ska genomföra en företrädesemissi...

Read more
2019-09-03

New Equity Venture Int genomför företrädesemission

Read more
2019-09-02

Lägesrapport och uppdatering kring några av NEVIs innehav

Stockholm 2019-09-02 Samtliga våra innehav har nu rapporterat för första halvåret 2019 och i de...

Read more
2019-08-28

NEVIs innehav HUBSO har övertagit Rebecca Stella, sålde för över miljonen första dygnet

Stockholm, 2019-08-28 NEVIs innehav HUBSO har nylanserat Rebecca Stellas varumärke, som sedan 2015...

Read more
2019-08-22

Delårsrapport två för 2019

Stockholm 2019-08-22 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-08-07

Lägesuppdatering samt substansvärde för juli 2019

Stockholm 2019-08-07 Flera av våra innehav växer utvecklas enligt våra hårdare krav. Under hös...

Read more
2019-08-05

NEVIs innehav Zoomability - första dag för handel på Spotlight

Stockholm, 2019-08-05 Idag måndag 5:e augusti har NEVIs innehav Zoomability första dag för hande...

Read more
2019-07-25

Förändring av ägarandel i Game Chest Group pga av emission - Flaggning

Stockholm 2019-07-25 Med anledning av genomförd emission i Game Chest Group och som igår registre...

Read more
2019-07-02

Lägesuppdatering samt substansvärde för juni 2019

Stockholm 2019-07-02 Styrelsen fortsätter sitt arbete med utvärdering av koncernens innehav. Det ...

Read more
2019-06-26

Lägesuppdatering och substansvärde för NEVI

Stockholm, 2019-06-26 I denna uppdatering vill vi sätta fokus på tre av våra innehav samt belysa...

Read more
2019-06-24

New Equity Venture Int. AB antar ny utdelningspolicy

Stockholm 2019-06-24 Bolagets utdelningspolicy syftar till informerar aktieägarna om hur stor del ...

Read more
2019-06-24

Kommuniké extra bolagsstämma

Stockholm 2019-06-24 Idag 2019-06-24 höll New Equity Venture International AB extra bolagsstämma....

Read more
2019-06-10

Lägesuppdatering med uppdatering kring avvecklade projekt

Stockholm, 2019-06-10 NEVI har under våren som ett led i att optimera utvecklingen av verksamheten...

Read more
2019-05-23

Kommuniké årsstämma

Stockholm 2019-05-23 Idag 2019-05-23 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följand...

Read more
2019-05-22

Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB för att godkänna förvärv av aktier och emission

Stockholm 2019-05-22 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kall...

Read more
2019-05-08

Lägesuppdatering för april 2019

Stockholm, 2019-05-08 NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats positivt under april månad. Bola...

Read more
2019-05-07

Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-04-30

Årsredovisning

Read more
2019-04-26

NEVIs intressebolag HUBSO slutför kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-04-26 Som tidigare kommunicerat har NEVIs intressebolag HUBSO AB beslutat om att ge...

Read more
2019-04-17

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture Int. AB

Stockholm 2019-04-17 Observera nytt datum, tidigare kommunicerat datum var 2019-05-21. Aktieägarna...

Read more
2019-04-15

Jakten på fler investeringar och tilläggsinvesteringar fortsätter

Stockholm, 2019-04-15 NEVI har tilläggsinvesterat i HUBSO AB (https://hubso.com/). NEVI investera...

Read more
2019-04-09

Värdeökning av portföljen under Q1 2019

Stockholm, 2019-04-09 NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats väl under kvartal ett, störst i...

Read more
2019-04-08

Utveckling av NEVI koncernen

Stockholm, 2019-04-08 I linje med bolagets tidigare kommunicerade plan har NEVI idag bildat dotterb...

Read more
2019-04-04

Kapitalisering genomförd

Stockholm 2019-04-04 Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för...

Read more
2019-03-29

Lägesuppdatering och uppdatering kring kapitalinjektion

Stockholm, 2019-03-29 Så var 2019 års första kvartal nästan över. För NEVI har tempot varit h...

Read more
2019-03-04

Uppdatering från New Equity Venture

Stockholm, 2019-03-04 Nu har jag varit VD lite mer än en månad och tycker att vi befinner oss ett...

Read more
2019-02-28

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

För fullständig rapport se bilaga.  VD har ordet  2018 kan summeras som ett riktigt mellanår....

Read more
2019-02-26

NEVI tillträder aktierna i Earners Alliance

Stockholm 2019-02-26 Bolagsverket har registrerat nyemission i Earners Alliance Holding AB (EA) och ...

Read more
2019-02-21

Flaggning i NEVI

Stockholm 2019-02-21 Bolaget har idag meddelats att Lena Månsson äger 380 187 stycken aktier av se...

Read more
2019-02-19

Flytt av datum för bokslutskommuniké

Stockholm, 2019-02-19 NEVI kommer publicera bokslutskommunikén för 2018 2019-02-28 istället för...

Read more
2019-02-15

Uppdatering kring NEVI:s försäljning av OGI

Stockholm 2019-02-15 New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) (via helägt dotterbolag) har som tidig...

Read more
2019-01-31

NEVI:s innehav HUBSO planerar för kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-31 Som tidigare kommunicerat har HUBSO beslutat om att genomföra en kapitalansk...

Read more
2019-01-24

Nyemission registrerad

Stockholm 2019-01-24 NEVI genomförde 2019-01-15 en riktad emission om 2 000 000 sek fördelat på 1...

Read more
2019-01-22

Lägesrapport från nytillträdd VD

Stockholm, 2019-01-22 Igår eftermiddag tillträdde jag åter igen som VD för NEVI med målet att ...

Read more
2019-01-21

NEVI tillsätter ny VD

Stockholm, 2019-01-21 Styrelsen för New Equity Venture Int AB har på styrelsemötet idag beslutat...

Read more
2019-01-17

NEVI:s innehav HUBSO omsatte 3,9 H2 2018 och förbereder kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-17 Preliminära siffror visar att HUBSO omsatte 3,9 MSEK H2 2018 och helåret 4,...

Read more
2019-01-16

NEVI ingår strukturaffär med helägda dotterbolaget OGI

Stockholm 2019-01-16 New Equity Ventures har idag ingått avtal om att sälja samtliga  aktier i he...

Read more
2019-01-15

Upptagande av kredit samt riktad emission

Stockholm 2019-01-15 Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för...

Read more
2019-01-02

Nyttårsuppdatering kring befintliga innehav samt jakten på tillväxt

Stockholm 2019-01-02 Ingen rast ingen ro, nu inleder vi ett nytt år i full fart. Av våra aktuella...

Read more
2018-12-12

NEVI önskar öka kapitalbasen för att effektivisera jakten på investeringar

Stockholm 2018-12-12 För att möjliggöra en utökad investeringstakt har NEVI inlett en sökproce...

Read more
2018-12-10

Jakten efter nya bolag och tilläggsinvesteringar intensifieras i och utanför Sverige

Stockholm 2018-12-10  NEVIs innehav Zoomability – som tillverkar och säljer eldrivna terrängfo...

Read more
2018-11-22

Lägesrapportering befintliga innehav och jakten på nya investeringar

Stockholm 2018-11-22 Såhär i slutet av rapportsäsongen kan vi konstatera att flera av våra inne...

Read more
2018-11-13

Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Stockholm 2018-11-13 För fullständig rapport se länk nedan. Ordförande har ordet Tredje kvartal...

Read more
2018-11-12

Ändrat datum för publicering av delårsrapport

Stockholm 2018-11-12 New Equity Venture kommer publicera sin delårsrapport för de första nio må...

Read more
2018-10-16

SKV beslut om skatt vid sakutdelning

Stockholm 2018-10-16 Skatteverket har lämnat besked om värdet per utdelad aktie i Game Chest Group...

Read more
2018-10-10

NEVIs innehav MOBA skapar extension på ledande streamingtjänst

M.O.B.A. Network AB:s nätverk har godkänts att använda en egen extension på en av världens frä...

Read more
2018-10-08

NEVI investerar i techbolaget WaVR Tech AB

2018-10-08  Stockholm  NEVI har investerat i bolaget WaVR Tech AB. Wavr Tech AB är ett svenskt i...

Read more
2018-10-04

NEVI’s innehav M.O.B.A genomför nyemission

Stockholm 2018-10-04  NEVI har meddelats av innehavet M.O.B.A. Network AB att bolaget har genomfö...

Read more
2018-10-02

E-sports innehavet M.O.B.A. tillsätter nya ledamöter

Stockholm 2018-10-02 NEVIs innehav MOBA Network AB har tillsatt två nya ledamöter i styrelsen som...

Read more
2018-09-26

Innehavet Huso lanserar med kollektion med Chevaleresk

Stockholm 2018-09-26 NEVIs innehav Hubso lanserar produkter i samarbete med Chevaleresk. Först ut ...

Read more
2018-09-24

E-sport innehav byter namn till M.O.B.A. Network AB (publ)

Read more
2018-09-18

Verksamhetsuppdatering New Equity Venture

Stockholm 2018-09-18  Sedan rapporten för kvartal två publicerades har förändringar genomfört...

Read more
2018-09-17

Lägesuppdatering för NEVI:s e-sport innehav

Stockholm 2018-09-17 NEVI:s innehav Game Chest Group AB (GCG) har inlett sitt arbete inför en plane...

Read more
2018-09-07

NEVI investerar i Linkdev

2018-09-07 Stockholm New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) har genomfört en investering om 6,5 M...

Read more
2018-08-29

NEVI:s intressebolag Hubso fortsätter sin utveckling tillfredsställande

2018-08-29 Stockholm NEVI har erhållit information om att intressebolaget Hubso under senaste kvar...

Read more
2018-08-22

Delårsrapport två 2018

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017 KONCERNEN TOTALA INTÄKTER 11,...

Read more
2018-07-13

Game Chest Group har tagit beslut om inledande av noteringsprocess

Stockholm 2018-07-13 New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag blivit informerade att styrels...

Read more
2018-06-28

Kommuniké från extra bolagsstämma

Stockholm 2018-06-28 New Equity Venture International AB (“NEVI”) höll idag extra bolagsstämm...

Read more
2018-06-27

Nevi Advisory har antagits som mentor på NGM MTF

Stockholm 2018-06-27 NEVIs helägda dotterbolag Nevi Advisory AB (www.neviadvisory.com) har av Nord...

Read more
2018-06-25

Ställer sig positiva till uppköpserbjudande avseende Seapilot

Stockholm 2018-06-25 NEVI-koncernens innehav i Seapilot AB, som delades ut till aktieägarna i True...

Read more
2018-06-19

Marknadsmeddelande 156 - New Equity Venture International AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Game Chest group den 29 juni 2018

Villkorat beslut på New Equity Venture International AB:s (Bolaget) årsstämma den 28 juni 2018 ko...

Read more
2018-06-18

Bildar bolag i UK

Stockholm 2018-06-18 NEVI-koncernen har under 2017/2018 genomfört sina två första investeringar ...

Read more
2018-06-13

Dotterbolag ingår LOI

Stockholm 2018-06-13 New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda och för närvarande viland...

Read more
2018-06-07

Genomför aktietransaktion i CGit

Stockholm 2018-06-07 NEVI-koncernen har idag genomfört en aktietransaktion om 78.800 B-aktier i CG...

Read more
2018-05-28

Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB

Stockholm 2018-05-28 Aktieägarna i New Equity Venture International AB (publ), org. nr. 556818-030...

Read more
2018-05-23

Game Chest Group fastställer tilläggsköpeskilling

Stockholm 2018-05-23 Styrelsen för New Equity Venture Int AB har idag blivit informerade av styrel...

Read more
2018-05-17

Delårsrapport ett 2018

STOCKHOLM 2018-05-17 MSEK Q1 2018 Q1 2017 HELÅR 2017 KONCERNEN TOTA...

Read more
2018-05-16

Hubso genomför kapitalanskaffning om 2,8 MSEK

Stockholm 2018-05-16 Innehavet Hubso har genom bolagsstämma beslutat om att genomföra nyemission ...

Read more
2018-05-15

Dotterbolaget Le Sowt AB avträder från förvärvsavtal rörande Copenhagen Flames IVS

Stockholm 2018-05-15 New Equity Venture Int. AB:s helägda dotterbolag Le Sowt AB har idag, efter o...

Read more
2018-05-14

Hubso inleder process om extern kapitalanskaffning

Stockholm 2018-05-14 Styrelsen för NEVI har erhållit information om att innehavet Hubso AB har in...

Read more
2018-05-08

Delar ut aktier i innehavet Game Chest Group

Stockholm 2018-05-08 Styrelsen för New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag beslutat att in...

Read more
2018-04-17

Kommuniké från årsstämma

Stockholm 2018-04-17 Idag 2018-04-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Stämma...

Read more
2018-04-03

Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-03 I bolagets årsredovisning, se bilaga, har justeringar om ca 0,35 MSEK skett f...

Read more
2018-03-29

Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17

Stockholm 2018-03-29 New Equity Venture Int. AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-17. Ned...

Read more
2018-03-27

Dotterbolaget Le Sowt förvärvar bolag inom e-sport

Stockholm 2018-03-27 New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda dotterbolag Le Sowt AB (“...

Read more
2018-03-22

Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet

Stockholm 2018-03-22 NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) h...

Read more
2018-03-21

Ser positivt på kapitalinjektion och utveckling i Sjöstrand Coffee

Stockholm 2018-03-21 NEVI ser positivt på Sjöstrand Coffee’s föreslagna kapitalanskaffning. Bo...

Read more
2018-03-20

NEVI har för avsikt att teckna aktier i innehavet Entella IT AB:s spridningsemission

Stockholm 2018-03-20 NEVI ser mycket positivt på att koncernens innehav Entella blivit godkända f...

Read more
2018-03-12

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more
2018-03-06

NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet

Stockholm 2018-03-06 NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) h...

Read more
2018-02-27

Lägesuppdatering för NEVI:s intressebolag HUBSO

Stockholm 2018-02-27 NEVI och Tourns joint-venture projekt HUBSO har lämnat följande lägesuppdat...

Read more
2018-02-22

Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt: (MSEK) KONCERNEN Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016...

Read more
2018-02-02

NEVI tecknar sin andel i VideoBursts företrädesemission

Stockholm 2018-02-02 NEVI-koncernens innehav VideoBurst genomför just nu en företrädesemission m...

Read more
2018-01-12

Lägesuppdatering Game Chest Group

Stockholm 2018-01-12  NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att omsättnin...

Read more
2018-01-08

NEVI:s innehav Game Chest Group gör klart med ny VD

Stockholm 2018-01-08  NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att bolaget ha...

Read more
2017-12-18

NEVI tecknar aktier i CGit:s spridningsemission

Stockholm 2017-12-18  NEVI-koncernens innehav CGit genomför just nu en spridningsemission med syf...

Read more
2017-12-18

Investerare köper aktier i FGG av NEVI

Stockholm 2017-12-18  En grupp kapitalstarka investerare med erfarenhet från spelmarknaden, utgö...

Read more
2017-12-14

NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran

Stockholm 2017-12-14 NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran, med varumärk...

Read more
2017-12-06

Innehavet CGit noteras på Aktietorget

Stockholm 2017-12-06 CGit Holding AB, ett etablerat IT-bolag med säte i Mölndal, har idag erhåll...

Read more
2017-12-01

Betydande innehav på frammarsch

Stockholm 2017-12-01 NEVI-koncernen har ägarintressen i ca 25 bolag varav majoriteten är noterade...

Read more
2017-11-29

Statusuppdatering för Bolagets onoterade innehav november 2017

Stockholm 2017-11-29  CGIT: Bolaget är i slutfasen av sin noteringsprocess och har förhoppninge...

Read more
2017-11-27

NEVI:s innehav Orgo Tech genomför fullt garanterad noteringsemission inför notering på Aktietorget

Stockholm 2017-11-27  NEVI:s innehav Orgo Tech AB har blivit godkända för notering på Aktietorg...

Read more
2017-11-16

Delårsrapport tre 2017

(MSEK) KONCERNEN  2017 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 -...

Read more
2017-11-15

NEVI:s dotterbolags förvärv av UBERCRATE LTD slutfört

Stockholm 2017-11-15 NEVI har informerats av styrelsen från dotterbolaget Game Chest Group AB (tid...

Read more
2017-11-01

Beslut om kapitalanskaffning UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-11-01 NEVI har nu tagit beslut om att genomföra en kapitalanskaffning om  6 478 00...

Read more
2017-10-24

NEVI:s dotterbolag förvärvar UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-24 NEVI:s helägda dotterbolag A IT-solutions II AB har idag ingått avtal om att ...

Read more
2017-10-17

NEVI:s intressebolag HUBSO ingår avtal med Sanne Alexandra

Stockholm 2017-10-17  NEVI:s intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Sanne Alexandra, med va...

Read more
2017-10-13

Uppdatering UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-13 I PM 2017-10-10 meddelade Bolaget att man under DD-process av UBERCRATE LTD up...

Read more
2017-10-11

Lägesuppdatering Docci

Stockholm 2017-10-11 NEVI:s in-house projekt Docci.se (http://www.docci.se) har nu erhållit ett r...

Read more
2017-10-10

Korrigering av information angående UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-10 I tidigare PM har Bolaget kommunicerat ut att NEVI ingått ett LOI med ägarna...

Read more
2017-10-10

Innehavet Orgo Tech inleder noteringsprocess

Stockholm 2017-10-10 NEVI har idag fått besked från Orgo Tech AB:s styrelse att bolaget beslutat ...

Read more
2017-09-25

NEVI ökar innehavet i CGIT

Stockholm 2017-09-25 NEVI kan idag med glädje meddela att Bolaget har  tilläggsinvesterat 1 012 ...

Read more
2017-09-22

Ingår LOI om förvärv av UBERCRATE LTD - digital gaming leverantör

Stockholm 2017-09-22 NEVIs dotterbolag (A IT-solutions II AB) har idag ingått ett LOI med ägarna ...

Read more
2017-09-21

Innehavet CGIT ökar omsättning och inleder noteringsprocess

Stockholm 2017-09-21 NEVI har idag erhållit informationen om att innehavet CGIT Holding AB besluta...

Read more
2017-09-18

NEVI:s in-house projekt Docci.se nära slutfas av utvecklingsstadiet, inleder betatestning

Stockholm 2017-09-18 NEVI:s in-house projekt Docci.se har nu inlett betatestning av den app som Doc...

Read more
2017-09-11

NEVI:s innehav Zoomability uppmärksammas i amerikanska Fox television network

Stockholm 2017-09-11 NEVI:s innehav Zoomability har i helgen uppmärksammats i amerikansk TV, i en ...

Read more
2017-09-06

Investerar 3,1 MSEK i Future Gaming Group

Stockholm 2017-09-06 New Equity Venture har investerat 3 095 960 SEK i den riktade emissionen Futur...

Read more
2017-09-06

Innehavet CGIT erhåller betydande order

Stockholm 2017-09-06 New Equity Ventures innehav CGIT (https://www.cgit.se/) har erhållit en bety...

Read more
2017-08-30

NEVI stärker organisationen för att öka investeringstempot

Stockholm 2017-08-30 NEVI har idag slutfört rekryteringen av en bolagsjurist. Bolaget har även ny...

Read more
2017-08-29

Robin Vestersten tillträder som ny VD för NEVI

Stockholm 2017-08-29 Som ett led i NEVI:s fortsatta utvecklingen har styrelsen beslutat att tillsä...

Read more
2017-08-24

Flaggning i Future Gaming Group

Stockholm 2017-08-24 Som tidigare kommunicerats 2017-08-03 passerade (ökade ägandet) NEVI-koncern...

Read more
2017-08-21

Lägesrapport: HUBSO(tidigare COOPY) första månaden med intäkter

Stockholm 2017-08-21 HUBSO AB (tidigare Coopy), vårt joint-venture som delägs tillsammans med Tou...

Read more
2017-08-18

Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18 För fullständig rapport se bifogad fil.  Finansiella siffror i sammandrag....

Read more
2017-08-16

NEVI tilläggsinvesterar i innehavet Zoomability

Stockholm 2017-08-16 NEVI-koncernens innehav Zoomability har genomfört en emission för att öka s...

Read more
2017-08-03

Flaggning i Playhippo

Stockholm 2017-08-03 I och med att Bolagsverket registrerat Playhippos senaste emission, vilka NEVI...

Read more
2017-07-25

Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NEVI BTA B, är den 27 juli 2017.   Info...

Read more
2017-07-25

Emission registrerad hos bolagsverket

2017-07-25 NEVI:s precis avslutade företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket och sista...

Read more
2017-07-06

Lägesuppdatering för NEVI - juli 2017

Stockholm 2017-07-06 Med avslutad emission i ryggen, vilket tillförde Bolaget drygt 6 MSEK tar NEV...

Read more
2017-07-04

Utfall av företrädesemission

Stockholm 2017-07-04 Bolagets företrädesemission avslutades i fredags den 30 juni 2017. Bolaget e...

Read more
2017-06-21

NEVI beslutat om att lämna innehav

Stockholm 2017-06-21 Som tidigare meddelats har NEVI analyserat och utvärderat innehavet Power & T...

Read more
2017-06-20

NEVI investerar i IT-bolaget CGIT

Stockholm 2017-06-20 New Equity Venture har beslutat sig för att investera i IT-bolaget CGIT Holdi...

Read more
2017-06-19

NEVI:s tecknar sig för nya aktier i Playhippo gm kvittningsemission

Stockholm 2017-06-19 NEVI-koncernen har i enlighet med Playhippos beslut på dess årsstämma teckn...

Read more
2017-06-14

Lägesuppdatering & teckningstid i företrädesemission startar

Stockholm 2017-06-14 Idag 2017-06-14 inleds teckningstiden i Bolagets företrädesemission med vill...

Read more
2017-06-05

Marknadsmeddelande 163/17 - Information om företrädesemission New Equity Venture International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emi...

Read more
2017-06-02

NEVI genomför företrädesemission

Stockholm 2017-06-02 Styrelsen för NEVI har beslutat om att genomföra en företrädesemission i e...

Read more
2017-05-31

NEVI:s tecknar aktier i iApoteks spridningsemission

Stockholm 2017-05-31 NEVI-koncernens  innehav iApotek genomför just nu en spridningsemission för...

Read more
2017-05-31

Lägesuppdatering NEVI

Read more
2017-05-30

NEVI:s innehav COOPY.SE växer genom avtal med ny profil

Stockholm 2017-05-30 NEVI:s Joint Venture; COOPY.SE (ägande 47,62 % kapital) har ingått avtal med...

Read more
2017-05-18

NEVI tecknar sig för sin del i Videoburst företrädesemission

Stockholm 2017-05-18 New Equity Ventures koncernen har tecknat sig för sitt innehav i Videoburst s...

Read more
2017-05-05

Delårsrapport ett 2017 NEVI

Stockholm 2017-05-05 För fullständig rapport se bilaga. VD har ordet När kvartal ett 2016 prese...

Read more
2017-05-04

Flytt av rapportdatum till 2017-05-05

Stockholm 2017-05-04 New Equity Venture kommer presentera delårsrapport ett för 2017, 2017-05-05....

Read more
2017-05-03

NEVI startar in-house projekt inom e-hälsa - Docci.se

Stockholm 2017-05-03 New Equity Venture har inlett utvecklingen av ett nytt in-house-projekt. Proje...

Read more
2017-05-03

NEVI:s nya techbolag COOPY ingår avtal med Sveriges största matblogg

Stockholm 2017-05-03 New Equity Ventures nystartade techbolag COOPY (ägande 47,62 % kapital) som b...

Read more
2017-05-02

SKV utlåtande om utdelning av iApotek

Stockholm 2017-05-02 På den extra bolagsstämman den 9 mars 2017 beslutades att Bolaget skulle del...

Read more
2017-04-20

NEVI:s innehav Ayima inleder noteringsemission

Stockholm 2017-04-20 New Equity Ventures innehav Ayima Group AB påbörjade idag sin noteringsemiss...

Read more
2017-04-19

Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI

Stockholm 2017-04-19 Igår 2017-04-18 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtlig...

Read more
2017-04-05

NEVI och Tourn har anställt VD för joint venture projektet

Stockholm 2017-04-05 New Equity Venture, tillsammans med Tourn har bildat ett gemensamt Bolag som g...

Read more
2017-04-04

NEVI:s innehav iApotek har lämnat in ansökan för notering och har genomfört riktad emission

Stockholm 2017-04-04 New Equity Venture innehavet iApotek Int AB har genomfört en riktad nyemissio...

Read more
2017-03-30

Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-03-30 New Equity Venture håller årsstämma 2017-04-18. Nedan publiceras styrelsens...

Read more
2017-03-29

Publicering av årsredovisning 2016

Stockholm 2017-03-29 Se bilaga.   För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson ...

Read more
2017-03-28

ORGO TECH:s bildoptimeringslösning live på WordPress

Stockholm 2017-03-28 New Equity Ventures innehav ORGO TECH AB som inriktar sin verksamhet mot mjukv...

Read more
2017-03-16

NEVI flaggar i Fastout

Stockholm 2017-03-16 New Equity Venture Int. AB har idag sålt 12 000 aktier i Fastout och äger eft...

Read more
2017-03-16

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more
2017-03-16

NEVI och Tourn bildar gemensamt techbolag

Read more
2017-03-09

Kommunike från extra bolagsstämma

Stockholm 2017-03-09 Idag 2017-03-09 höll NEVI extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med ti...

Read more
2017-03-06

Marknadsmeddelande 48/17 – New Equity Venture International ABs aktie handlas exkl. utdelning av aktier i iApotek Int AB den 10 mars 2017

Aktierna i New Equity Venture International AB (NEVI B) handlas exklusive rätt till utdelning av iA...

Read more
2017-02-17

Innehav inleder noteringsprocess samt förtydligande av kallelse till extra stämma

2017-02-17 New Equity Ventures innehav Ayima har bslutat sig för att inleda en noteringsprocess. M...

Read more
2017-02-15

Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int AB

Read more
2017-02-13

NEVI ökar innehavet i Ayima

Stockholm 2017-02-13 New Equity Venture har idag i enlighet med vad som tidigare utlovats investera...

Read more
2017-02-07

NEVI delar ut aktier i iApotek Int AB som del i noteringsprocess

Stockholm 2017-02-07 Styrelsen för New Equity Ventures Int AB har idag beslutat att kalla till extr...

Read more
2017-02-06

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06 För fullständig rapport, se bilaga. VD har ordet 2016 var resultatmässigt...

Read more
2017-02-03

NEVI:s innehav Ayima redovisade drygt 114 MSEK i försäljning 2016

Stockholm 2017-02-03 New Equity Ventures innehav Ayima (ägande 22,2 % av kapitalet & 15,8 % av rö...

Read more
2017-02-03

NEVI:s ändrar rapportdatum till 2017-02-06

Stockholm 2017-02-03 New Equity Venture Int AB ändrar rapportdatum för sin bokslutskommuniké til...

Read more
2017-02-02

NEVI:s innehav Zoomability inleder noteringsprocess samt genomför emission

Stockholm 2017-02-02 New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Zoomability ...

Read more
2017-02-01

NEVI:s dotterbolag förvärvar Ayima Holdings Ltd

Stockholm 2017-02-01 New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest IV AB har meddelat NEVI om ...

Read more
2017-01-26

NEVI:s innehav ORGO TECH har genomfört en nyemission

Stockholm 2017-01-26 New Equity Venture Int ABs innehav ORGO TECH AB har genomfört en nyemission f...

Read more
2017-01-16

NEVI:s innehav Power & Tower har genomfört riktad emission

Stockholm 2017-01-16 New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Power & Tower...

Read more
2017-01-05

NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB

Stockholm 2017-01-05  New Equity Venture helägda dotterbolag A IT-solutions AB har meddelat NEVI ...

Read more
2016-12-20

Innehavet iApotek Int AB inleder listningsprocess

New Equity Venture Int AB  har meddelats av iApoteks styrelse att Bolaget inleder en listningsproce...

Read more
2016-12-14

NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo

Read more
2016-12-08

NEVIs innehav Transiro godkänt för listning på NGM

Stockholm 2016-12-08 NEVI-koncernens innehav; Transiro Int AB har idag godkänts för listning NGM ...

Read more
2016-12-06

Utfall av emission i NEVIs innehav Aerowash

Stockholm 2016-12-06 NEVI-koncernens innehav; Aerowash AB (publ) avslutade i fredags sin nyemission...

Read more
2016-12-01

NEVI:s innehav Entella har genomfört en kontant nyemission samt förvärv

Stockholm 2016-12-01 Styrelsen för NEVI:s innehav Entella IT AB har meddelat New Equity Venture In...

Read more
2016-11-30

NEVI flaggar upp över 10 % av röster i Sjöstrand Coffee Int. AB

Stockholm 2016-11-30 New Equity Venture-koncernen har över marknaden idag förvärvat 2 500 B-akti...

Read more
2016-11-29

NEVI:s dotterbolag förvärvar två Bolag

Stockholm 2016-11-29 NEVI:s dotterbolag (Power & Tower Holding AB, ägande 87,9 %) har meddelat New...

Read more
2016-11-23

NEVI blir delägare i Playhippo genom uppköp av Future Gaming Group

New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest AB har idag ingått avtal om att sälja samtliga...

Read more
2016-11-22

Aerowash inleder idag emission inför notering

NEVI-koncernens innehav (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder idag s...

Read more
2016-11-18

Aerowash genomför fullt garanterad emission inför notering

NEVI-koncernens intressebolag (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder ...

Read more
2016-11-16

Lägesuppdatering iApotek

New Equity Venture har meddelats av styrelsen för iApotek Int AB att bolaget i dagsläget uppfyller...

Read more
2016-11-11

NEVI bildar nytt Bolag med tillsammans investerare

Stockholm 2016-11-11 NEVI genom helägt dotterbolag (B18 Invest AB) har tillsammans med extern inve...

Read more
2016-11-10

Intressebolaget Aerowash genomför Pre-IPO

Stockholm 2016-11-10 NEVI-koncernens intressebolag (ägande 30 % av kapital innan emission) Aerowas...

Read more
2016-11-08

NEVI går in som delägare i ny IT-start-up

Stockholm 2016-11-08 New Equity Venture har genom dotterbolag tillsammans med en grupp investerare ...

Read more
2016-11-02

NEVI:s innehav Transiro Int övertecknades i noteringsemission

Stockholm 2016-11-02 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (https://transiro.com/) (ägande ...

Read more
2016-10-27

Delårsrapport tre 2016

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016 · Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0) · Rör...

Read more
2016-10-18

Dotterbolag förvärvar Bolag Aerowash

Stockholm 2016-10-18 New Equity Venture dotterbolag (B18 Invest III AB (publ)) har meddelat NEVI om...

Read more
2016-10-17

NEVI:s intressebolag ORGO TECH har levererat sin första “testorder”

Stockholm 2016-10-17 ORGO TECH AB (https://orgotech.com/), New Equity Ventures intressebolag (äga...

Read more
2016-10-17

NEVI:s innehav Transiro Int AB genomför spridningsemission

Stockholm 2016-10-17 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (https://transiro.com/) (ägande ...

Read more
2016-10-05

NEVI förvärvar samtliga aktier i “in-house-projekt”

Stockholm 2016-10-05 NEVI koncernen har förvärvat samtliga aktier i in-house-projektet iApotek In...

Read more
2016-09-30

Lägesuppdatering “in-house-projekt”

Stockholm 2016-09-30 NEVI har meddelats av styrelsen för Bolagets “in-house-projekt” att tjän...

Read more
2016-09-28

NEVI:s intressebolag ORGO TECH lanserar ny produkt

Stockholm 2016-09-28 ORGO TECH AB (https://orgotech.com/), New Equity Ventures intressebolag (äga...

Read more
2016-09-22

Innehavet Transiro Int AB förbereder sig för notering

Stockholm 2016-09-22 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (ägande 16 %) har meddelat NEVI o...

Read more
2016-09-19

Intressebolaget MOVI får uppmärksamhet i tidningen Metro

Stockholm 2016-09-19 Mobilåtervinning i Sverige AB, New Equity Ventures intressebolag (innehav ca ...

Read more
2016-09-09

Dotterbolaget Future Gaming Group genomför nyemission

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) har meddelat NEVI o...

Read more
2016-08-26

NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group

Future Gaming Group, New Equity Ventures investering inom gaming- och gamblingindustrin har stärkt ...

Read more
2016-08-22

Dotterbolag genomför tredje förvärvet av speloperatör; Vipstakes.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) med inriktning mot ...

Read more
2016-08-19

Dotterbolaget förvärvar ytterligare en speloperatör Mywin24.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB med inriktning mot gaming...

Read more
2016-08-08

NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin har ...

Read more
2016-07-28

Halvårsrapport - 2016

Finansiell översikt och VD har ordet Koncernens finansiella Moderbolagets finansiell översikt ...

Read more
2016-07-08

NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

Stockholm 2016-07-08 New Equity Ventures dotterbolag(ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och g...

Read more
2016-07-07

NEVI bildar nytt bolag med inriktning gaming & gambling

New Equity Venture har startat nytt dotterbolag som ska inrikta sina investeringar mot gaming- och g...

Read more
2016-07-05

Ytterligare emission i dotterbolag B18 Invest 1 AB(iApotek.se)

Stockholm 2016-07-05 New Equity Ventures dotterbolag B18 Invest 1 AB genomför ytterligare en emiss...

Read more
2016-06-30

Kapitalisering av iApotek.se & shaveit.se

Stockholm 2016-06-30 New Equity Ventures koncernbolag B18 Invest 1 AB med varumärkena shaveit.se o...

Read more
2016-06-30

Lägesuppdatering: in-house-projekt iapotek & shaveit.se

Stockholm 2016-06-30 New Equity Venture strukturerar om i “in-house-projekt”. Då tjänsterna i...

Read more
2016-06-21

Ökat innehavet i Videobur Sthlm Int. AB

Stockholm 2016-06-21 Idag är första dagen för handel för NEVI-koncernens innehav Videbur Sthlm ...

Read more
2016-06-15

Lanserar iApotek.se

Stockholm 2016-06-15 New Equity Venture Int. koncernen fortsätter utvecklingen av “in-house-proj...

Read more
2016-06-14

NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i GoldX Int AB i pågående nyemission

Stockholm 2016-06-14 New Equity Venture koncernen äger 54,86 % av kapital och röster i GoldX. NEV...

Read more
2016-06-10

Ökar innehavet i Fastout Int AB

Stockholm 2016-06-10 New Equity Venture koncernen ökar sitt innehav i Fastout Int AB som är noter...

Read more
2016-06-01

NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i DBPs pågående nyemission

Stockholm 2016-06-01 New Equity Venture koncernen äger sedan tidigare cirka 5 % av kapitalet i DBP...

Read more
2016-05-31

Går in som investerare i tidig start-up: ORGOTECH

Stockholm 2016-05-31 New Equity Venture har per idag 2016-05-31 investerat i tidig “start-up-bola...

Read more
2016-05-31

Ökar innehavet i Videoburst Sthlm Int AB

Stockholm 2016-05-31 New Equity Venture koncernen ökar sitt innehav i Videobur Sthlm Int. AB som h...

Read more
2016-05-24

Intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB klar för listning

Stockholm 2016-05-24 NEVI:s intressebolag Mobilåtervinnig i Sverige AB som varit upptaget för han...

Read more
2016-05-19

NEVI går in som investerar i bolag inom e-commerce

New Equity Venture, genom dotterbolag, har per 2016-05-19 investerat i E-commerse bolaget Transiro(w...

Read more
2016-05-12

Lägesuppdatering in-house-projekt iApotek.se

Stockholm 2016-05-12 New Equity Venture koncernen har som tidigare kommunicerat som mål att årlig...

Read more
2016-05-10

Flaggning i Sjöstrand Coffee Int. AB

Stockholm 2016-05-10 New Equity Venture Int. AB har över marknaden idag förvärvat 4000 aktier i ...

Read more
2016-05-09

Ökar aktieinnehav i Mobilåtervinning i Sverige AB

Stockholm 2016-05-09 New Equity Venture har ökat aktieinnehavet i Mobilåtervinning i Sverige AB ...

Read more
2016-04-19

Kvartalsrapport ett - 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil) 2016-01-01 - 2016-03-31 Finansiell översikt Koncernens f...

Read more
2016-04-18

Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19

Stockholm 2016-04-18 New Equity Venture kommer presentera sin delårsrapport ett 2016, 2016-04-19. ...

Read more
2016-04-12

Kommuniké från årsstämma i NEVI

Idag 2016-04-12 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrel...

Read more
2016-04-04

Ökar i Mobilåtervinning och avyttrar Eyeonid

New Equity Venture Int har avyttrat hela innehavet i Eyeonid Group och i stället ökat innehavet i ...

Read more
2016-03-29

Avyttrat hela innehavet i Acrinova

New Equity Venture Int. AB har per idag avyttra sina sista aktier i Acrinova AB. Bolaget har under d...

Read more
2016-03-24

Årsredovisning 2015

Se bifogad pdf för Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015...

Read more
2016-03-24

Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12

Stockholm 2016-03-24 Styrelsens förslag presenteras enligt följande: 11. Fastställande av antal...

Read more
2016-03-09

Flaggning i Acrinova AB

Stockholm 2016-03-09 New Equity Venture Int AB har per idag sålt 1270 aktier i Acrinova AB och har...

Read more
2016-03-09

Flaggning i DBP

Stockholm 2016-03-09 New Equity Venture Int AB har per idag sålt 24 907 aktier i Double Bond Pharm...

Read more
2016-03-09

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstäm...

Read more
2016-03-02

Emission i intressebolag Mobilåtervinning registrerad

Stockholm 2016-03-02 Idag 2016-03-02 har bolagsverket registrerat senaste emissionen i intressebola...

Read more
2016-02-25

Intressebolaget Mobilåtervinning slutför förvärv och tas upp för handel

Stockholm 2016-02-25 New Equity Venture Int AB har i och med att dotterbolaget Stureguld Sverige AB...

Read more
2016-02-11

Substansvärdering NEVI 2016-01-31

Stockholm 2016-02-11 New Equity Venture Int AB koncernens substansvärdering 2016-01-31  Bokfört...

Read more
2016-02-10

Bokslutskommuniké - 2015

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015          MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HEL...

Read more
2016-02-09

Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10

New Equity Venture kommer presentera sin Bokslutskommuniké för 2015, 2016-02-10. Tidigare kommunic...

Read more
2016-01-20

Flaggning i Sjöstrand Coffee; NEVI strukturerar om ägande går i SCC

Stockholm 2016-01-20 New Equity Venture har strukturerat om sitt ägande i inledning av januari i S...

Read more
2016-01-15

NEVI går in som delägare i ny start-up; Videobur Sthlm AB

Stockholm 2016-01-15 New Equity Venture har tillsammans med en grupp investerare samt grundarna til...

Read more
2015-12-30

Lägesuppdatering NEVI; Shaveit.se, Mobilåtervinning, Sjöstrand Coffee

New Equity Venture fortsätter arbetet med sitt in-houseprojekt Shaveit.se (http://www.shaveit.se)....

Read more
2015-11-30

Uppdatering om innehaven FastOut & Sjöstrand Coffee

FastOut Int AB (http://www.fastout.com/sv/) FastOut Int. AB blev i torsdags förra veckan 2015-11-2...

Read more
2015-11-23

”Beta-lanserar” in-house projektet Shaveit.se

Stockholm 2015-11-23 Som meddelats har NEVI utvecklat ett in-house projekt, idag lanseras en beta-v...

Read more
2015-11-20

Investerar i Partner Fondkommission AB

New Equity Venture Int. AB har per idag förvärvat 11 901 stycken aktier (7,46 %) i Partner Fondko...

Read more
2015-11-16

Innehavet Fastout lanserar nya samarbeten

Stockholm 2015-11-16 New Equity Venture Int. ABs innehav Fastout (NEVI ägande 16,43 %) utvecklas e...

Read more
2015-11-05

Delårsrapport tre - 2015

Finansiell översikt koncernens finansiella översikt jan – sep 2015 Totala intäkter uppgick ti...

Read more
2015-11-04

Flytt av rapportdatum

Stockholm 2015-11-04 New Equity Venture Int. AB kommer att publicera rapporten för de nio första ...

Read more
2015-11-02

Avyttring av aktier

Stockholm 2015-11-02 New Equity Venture Int. AB har per 2015-10-30 avslutat försäljningen av akti...

Read more
2015-10-21

Investerar i ”coffee concept” Bolaget Sjöstrand Coffee

Stockholm 2015-10-21 Igår 2015-10-20 förvärvade NEVI, genom dotterbolaget N Venture 3 AB, 100 % i...

Read more
2015-10-16

Marknadsmeddelande 163/15 – Last day of trading in New Equity Venture BTA B

Last day of trading in the Company’s paid subscribed share, NEVI BTA B, is October 22, 2015. In...

Read more
2015-10-16

Sista dag för handel med BTA

Bolagsverket registrerade igår 2015-10-15 de nya aktierna i NEVI. Sista dag för handel med BTA är...

Read more
2015-10-15

Nya aktier registrerade hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag 2015-10-15 registrerat de nya aktierna i NEVI. Efter registrering har bolaget ...

Read more
2015-10-12

Flaggning

Read more
2015-10-05

Substansvärdering NEVI 2015-09-30

Detta är Bolagets sista substansrapport. Hädanefter kommer Bolagets innehav och substansvärdering...

Read more
2015-10-02

Tilläggsinvestering i Fastout

NEVI:s senaste investering; Fastout har som mål noteras innan årsskiftet 2015/16. Som ett steg i p...

Read more
2015-10-01

Utfall företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades 2015-09-29 tecknades till 34,6 % vilket motsvarar 4 212 600 S...

Read more
2015-09-29

Amorterar av räntebärande lån

Styrelsen för NEVI har haft som mål att vara skuldfria senast under kvartal tre 2015. Bolaget kan ...

Read more
2015-09-25

NEVI har avyttrat aktier i Acrinova

Stockholm 2015-09-25 New Equity Venture Int AB har idag 2015-09-25 sålt 200 000 aktier i Acrinova...

Read more
2015-09-17

Huvudägare tecknar i pågående nyemissionen

T & J Ekonomi och Investeringar AB har tecknat sig för 66 666 stycken aktier av serie A och 125 021...

Read more
2015-09-17

Investerar i Internetbolaget Fastout AB

New Equity Venture International AB har per 2015-09-16 genom dotterbolaget N. Venture 2 AB genomför...

Read more
2015-09-15

Teckningstiden i företrädesemissionen inleds

Idag 15:e september 2015 inleds teckningstiden med sista teckningsdag 29 september 2015. För fulls...

Read more
2015-09-10

NEVI publicerar memorandum

Styrelsen publicerar memorandumet inför kommande företrädesemission. För fullständigt memorand...

Read more
2015-09-04

Marknadsmeddelande 148/15 – Information om företrädesemission i New Equity Venture International

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emi...

Read more
2015-09-04

NEVI genomför förträdesemission

Styrelsen i NEVI har den 3 september 2015 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 22 apr...

Read more
2015-09-02

Substansvärdering NEVI 2015-08-31

Stockholm 2015-09-02 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på B...

Read more
2015-08-17

Halvårsrapport ett - 2015

Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ) avger härmed följa...

Read more
2015-08-14

Flytt av rapportsdatum

Stockholm 2015-08-14 New Equity Venture Int. AB kommer att publicera halvårsrapporten för 2015, 2...

Read more
2015-08-06

Substansvärdering NEVI 2015-07-31

Stockholm 2015-08-06 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på B...

Read more
2015-07-29

Investerar i IT-säkerhetsföretag Eyeonid Technology AB

New Equity Venture International AB har genom dotterbolag genomfört en mindre investering i IT-säk...

Read more
2015-07-01

Substansvärdering NEVI 2015-06-30

Stockholm 2015-07-01 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på B...

Read more
2015-06-02

Substansvärdering NEVI 2015-05-31

Stockholm 2015-06-02 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på B...

Read more
2015-05-05

Substansvärdering NEVI 2015-04-30

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Ned...

Read more
2015-05-05

Delårsrapport ett - 2015

Finansiell översikt Koncernens finansiella översikt kvartal ett 2015 Totala intäkter uppgick ti...

Read more
2015-05-04

Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015

New Equity Venture Int. AB kommer att presentera delårsrapport ett 2015-05-05. Tidigare kommunicera...

Read more